Menu

Η λειτουργία της έξυπνης αίθουσας

Η «έξυπνη» αίθουσα διδασκαλίας (“smart” class) είναι το νέο εργαλείο για την αποτελεσματική και αποδοτική εκπαίδευση από το ΚΕΚ – ΕΛΤΑ που έρχεται να αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα κυρίως όσον αφορά στις περιπτώσεις που η εκπαίδευση στην αίθουσα δεν μπορεί ή και δεν πρέπει να αντικατασταθεί με σύγχρονη – ασύγχρονη τηλεκπαίδευση που υλοποιείται μέσα από την πλατφόρμα εκπαίδευσης e-learning . Η έξυπνη αίθουσα αποτελεί πλέον κατάκτηση του ΚΕΚ – ΕΛΤΑ αφού αναμένεται πολύ σύντομα να υλοποιηθούν και τα πρώτα εκπαιδευτικά προγράμματα με αυτή την διαδικασία. Με τον τρόπο της «έξυπνης» αίθουσας επιτυγχάνεται η φυσική παρουσία εκπαιδευτή με ταυτόχρονη φυσική παρουσία εκπαιδευομένων μέσα στην αίθουσα και εικονική παρουσία άλλων εκπαιδευομένων από οποιοδήποτε σημείο της χώρας διαδικτυακά (internet) που θυμίζει τηλεοπτικά παράθυρα στην τηλεόραση. Έτσι οι εκπαιδευόμενοι από μακρινές περιοχές της χώρας μέσω διαδικτύου (εικόνα και ήχος) μπορούν να παρεμβαίνουν κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης όπως εξάλλου και οι εκπαιδευόμενοι της αίθουσας, να ανταλλάσσουν απόψεις με τους άλλους συμμετέχοντες και τον εκπαιδευτή τους, αλλά και να συμμετέχουν ακόμα και σε ομαδικές ασκήσεις, workshop κ.α.

Πολύ θετικές ήταν οι κρίσεις και των μελών του Δ.Σ. του ΚΕΚ – ΕΛΤΑ στους οποίους έγινε την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2013 στις εγκαταστάσεις του ΚΕΚ στην Καισαριανή η παρουσίαση των ωφελημάτων της «έξυπνης» αίθουσας από κάθε άποψη αφού είδαν πώς λειτουργεί και πώς γίνεται η παρακολούθηση της παρουσίασης του εκπαιδευτή μέσα στην αίθουσα σαν να ήταν όλοι παρόντες σε αυτήν. Διαδικτυακά συνδέθηκαν με τη σύγχρονη τηλεσυνεδρίαση μέσω της πλατφόρμας e-learning 20 συνάδελφοι από:
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης, Λαμία, Πάτρα, Μυτιλήνη, Λάρισα, Τρίπολη, Κοζάνη, Ιωάννινα, Φέρρες Έβρου, ήταν ταυτόχρονα όλοι on line και με ανοιχτές τις κάμερες καθώς το νέο σύστημα μπορεί να σηκώσει ταυτόχρονα μέχρι 30 χρήστες οι οποίοι παρακολουθούν την εκπαίδευση. Αυτό το εγχείρημα παρακολούθησαν ζωντανά και τα μέλη του Δ.Σ κάνοντας εύστοχες παρατηρήσεις και βλέποντας «ιδίοις όμμασι» πώς λειτουργεί πρακτικά η «έξυπνη» αίθουσα.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ
Η ανωτέρω επιλογή λύνει πολλά προβλήματα καθώς η μέχρι σήμερα εμπειρία έχει δείξει ότι με την κλασσική εκπαίδευση μόνο με φυσική παρουσία των εκπαιδευομένων μέσα στην αίθουσα:

  • Δαπανάται σημαντικό ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης που διατίθεται από τον ΕΛΤΑ για εκπαίδευση για έξοδα διαμονής, μετακίνησης, διατροφής (λόγω της συμμετοχής εργαζομένων από το εκτεταμένο δίκτυο των Καταστημάτων) στερώντας πόρους για περισσότερες ώρες εκπαίδευσης.
  • Ανατρέπεται η υπηρεσιακή καθώς και η προσωπική ζωή των εργαζομένων μια που η απομάκρυνση από τις εστίες τους όσων εκπαιδευομένων μετακινούνται δεν βοηθάει αντίστοιχα την μαθησιακή διεργασία στην αίθουσα.
  • Απαγορεύουν τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων στην αίθουσα διδασκαλίας γεγονότα που αιφνίδια λαμβάνουν χώρα (απεργίες, ασθένειες υπαλλήλων κ.α.) ή ακραία καιρικά φαινόμενα και οδηγούν είτε στην αναβολή προγραμμάτων, με ότι αυτό συνεπάγεται, είτε και στην μη συστηματική εκπαίδευση αρκετού αριθμού υπαλλήλων για πολλά χρόνια.


ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

• Το κόστος της επένδυσης ανήλθε σε 3.500€ περίπου πάγια και σε ετήσιο 850 € περίπου, ενώ η δαπάνη μετακίνησης, διαμονής και διατροφής ανέρχεται ετησίως τα τελευταία χρόνια για τα ΕΛΤΑ και το ΚΕΚ – ΕΛΤΑ στις 150 έως 200 χιλ. € περίπου.
• Η τιμή της ανθρωποώρας (ΑΩ) εκπαίδευσης μειώνεται από 50% μέχρι και 70% και διαχρονικά μέχρι και 100%.

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

• Πλήρης αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων εξ ολοκλήρου υπέρ της εκπαίδευσης
• Συμμετοχή όλων των εργαζομένων χωρίς να διαταράσσεται η λειτουργία των ΕΛΤΑ
• Αξιοποίηση όλων των μεθοδολογιών μάθησης των ενηλίκων
• Βελτίωση της μεταφοράς της γνώσης στη θέση εργασίας και των επαγγελματικών προσόντων διαχρονικά
• Διασφάλιση του διανοητικού κεφαλαίου των ΕΛΤΑ και της μεταφοράς του από εργαζόμενο σε εργαζόμενο

ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

• Βελτίωση της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης
• Ενεργοποίηση της υποστηρικτικής ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης
• Ενεργοποίηση της «Διεύθυνσης που Μαθαίνει»
• Προώθηση των εν λόγω προϊόντων σε ταχυδρομικούς οργανισμούς & φορείς διεθνώς.

ppt Παρουσίαση powerpoint της "έξυπνης" αίθουσας διδασκαλίας

yme.gr space yme.gr space yme.gr space yme.gr space yme.gr space yme.gr